ეკონომიკა და ბიზნესი
ლიდერობისა და ეფექტური მართვის სწავლა შესაძლებელია! Nx აკადემია გთავაზობთ თეორიულ და პრაქტიკულ 6 კვირიან სასწავლო კურსს “ლიდერობა და მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდები 2.0”
მეცნიერება
პიროვნული განვითარება